• profiel
 • blog
 • product
 • aanpak
 • resultaat
 • contact

“We hebben meer Maja’s en Ellen’s nodig…”

Gisteren, op de eerste lentedag van het jaar, presenteerde het Gelders Bibliotheeknetwerk na 1 jaar de tussenresultaten van De Bibliotheek op school.  Een bijeenkomst voor directeuren, projectleiders, lees- & mediaconsulenten, gemeenten en het primair onderwijs in Gelderland. In de gesprekken kozen we voor verschillende invalshoeken: de rol van de provincie, gemeente, schoolbestuur, interne organisatie, school en vraaggericht werken. Aspecten die bij het werken met De Bibliotheek op school aan de orde komen. Mensen uit de praktijk van bibliotheken, gemeente en onderwijs deelden hun ervaringen over het gelopen traject en de resultaten. Kim Ravers tekende op de achtergrond mee. We hoorden niet alleen de do’s en dont’s, maar zagen ze ook meteen in beeld:

 • kies voor de Bibliotheek op school, in visie en beleid
 • voer gesprekken met de partners op inhoud en met enthousiasme
 • investeer in gesprekken op alle niveaus, ook met schoolbestuur en schooldirectie
 • betrek de wethouder en ambtenaar van onderwijs
 • toon ondernemerschap en deskundigheid
 • laat zien dat de dienstverlening van de bibliotheek waarde heeft
  en waardevol is
 • zorg voor verbinding met de school op alle niveaus
 • ben als lees- & mediaconsulent zichtbaar op school
 • lever een (wissel)collectie van kwalitatief goede materialen
 • ken de school en de schoolcultuur en ga mee in manier van werken
  van de school
 • zorg dat kerndoelen en curriculum leidend zijn
 • betrek ook de ouders bij de Bibliotheek op school
 • leer van de missers en heb zorg voor de veranderingen in je organisatie
 • gun de samenwerking tijd

Mijn conclusie na deze middag: er is niet één antwoord op de vraag hoe kan de bibliotheek samenwerken met het onderwijs, primair en ook het voortgezet onderwijs. Er leiden meer wegen naar de Bibliotheek op school. Ook gisteren zagen we weer dat maatwerk met standaardproducten nodig is. Wat voor de ene school dé oplossing is, is dat voor de andere school niet. Het gesprek met de school zorgt ervoor dat je als bibliotheek wel het juiste antwoord vindt op de vraag van de school.

Om dat te realiseren is de mens achter de Bibliotheek op school essentieel. Niet alleen de lees- en mediaconsulent of de leerkracht op school. Ook de directeur van de bibliotheek en school, de bestuurder en projectleider zijn belangrijke radertjes in het groter geheel. Je hebt elkaar nodig om er samen een succes van te maken: “we hebben meer Maja’s en Ellen’s nodig, maar ook Betty’s, Hans-en en Eric’s!”

Ik denk dat het succes ook te maken heeft met de gezamenlijke beleidskeuze van een jaar geleden door veertien bibliotheken van het Gelders Bibliotheeknetwerk, met vereende krachten werken aan De Bibliotheek op school. Gefeliciteerd Gelders Bibliotheeknetwerk! Ik sloot de dag af met deze tweet:

Met veel plezier heb ik in opdracht van en met het projectteam van Biblioservice Gelderland gewerkt aan de voorbereidingen en uitvoering van deze bijeenkomst.
Dank aan iedereen.

Dit bericht is geplaatst in Niet gecategoriseerd. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.