• profiel
  • blog
  • product
  • aanpak
  • resultaat
  • contact

Samenwerking Bibliotheek en Voortgezet Onderwijs

Onlangs verscheen het door Marleen Wijnen ontwikkelde plan voor een strategische aanpak voor structurele samenwerking tussen bibliotheek en voortgezet onderwijs.   Samen met experts uit het bibliotheek- en onderwijsveld gaf Marleen Wijnen vorm aan dit plan van aanpak met als pijlers: Collectie, Lezen en Mediawijsheid. Iedere pijler heeft een keuzemenu bestaande uit een aantal bouwstenen die o.a. voortkomen uit (elementen van) bestaande bibliotheekprojecten. In deze samenwerking is de bibliotheek partner, geen aanbieder. Een gesprek met de directie – het strategisch niveau – van de school is het startpunt van de samenwerking. Richtinggevend zijn de visie van de school op collectie, lezen en mediawijsheide en de rol die de mediatheek en mediathecaris spelen. De bibliotheek levert expertise op deze terreinen en biedt bouwstenen om die visie mét de school meetbaar vorm te geven. De aanpak borduurt voort op de ingeslagen weg richting primair onderwijs. De bibliotheek levert een meetbare toegevoegde waarde door het verhogen van het leesplezier, het vergroten van de lees- en mediavaardigheid en het verbeteren van de leerresultaten van jongeren tussen 12 en 18 jaar.

Volledige nieuwsbericht

Klik hier voor de samenvatting en hier voor het volledige plan van aanpak.

Dit bericht is geplaatst in Niet gecategoriseerd. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.