• profiel
  • blog
  • product
  • aanpak
  • resultaat
  • contact

Resultaat

Adviesbureau Marleen Wijnen heeft sinds de oprichting in 1996 aan veel projecten gewerkt voor bibliotheken, mediatheken in het basis- en voortgezet onderwijs, landelijke en regionale (netwerk)organisaties.

Gerealiseerde en lopende projecten zijn:

Projectleiding de Bibliotheek op school – voortgezet onderwijs, vanaf 2012 – tot heden

Na het verschijnen van het plan van aanpak voor samenwerking tussen bibliotheek en voortgezet onderwijs is Marleen Wijnen in opdracht van Kunst van Lezen als projectleider gestart met de doorontwikkeling van de Bibliotheek op school voor het voortgezet onderwijs. Het traject kent een aantal speerpunten: samenwerking tussen bibliotheek en vmbo en deskundigheidsbevordering van docenten in het vmbo en mediathecarissen. Daarnaast is aantonen van het belang van aandacht voor lezen, leesplezier en informatievaardigheden belangrijk. Een aantal tussenresultaten van het project zijn:

De Tussenstand, 2013

Op 5 maart organiseerde de Rijnbrinkgroep (voorheen Biblioservice Gelderland) voor het Gelders bibliotheeknetwerk en haar partners in o.a. het primair onderwijs De Tussenstand. Een bijeenkomst waarin de tussenresultaten van het project de Bibliotheek op school in het primair onderwijs werden gepresenteerd. Marleen Wijnen organiseerde samen met medewerkers van de Rijnbrinkgroep deze bijeenkomst en trad op die dag op als dagvoorzitter. De verslaglegging was vooral beeldend door Kim Ravers. Na afloop schreef Marleen Wijnen op haar blog: We hebben meer Maja’s en Ellen’s nodig. 

Samenwerking bibliotheken en voortgezet onderwijs, 2012

Een volgende stap in de educatieve functie van de bibliotheek en de doorlopende lijn is samenwerken met het voortgezet onderwijs. In opdracht van Kunst van Lezen heeft Marleen Wijnen een plan van aanpak voor deze stap ontwikkeld, samen met experts uit het bibliotheek- en onderwijsveld. Dit plan borduurt voort op de ingeslagen weg van de Bibliotheek op school voor het primair onderwijs. Samen met de school, gemeente en bibliotheek bouwen aan een structurele samenwerking rond collectie, lezen en mediawijsheid. De aanpak wil de leerresultaten van jongeren verbeteren door betere lees- en mediavaardigheden te ontwikkelen bij die jongeren in een stimulerende en inspirerende leer- en leesomgeving. Het plan is in oktober 2012 gepubliceerd.

Trainingen Informatievaardig, 2012

In opdracht van Biblioservice Gelderland ontwikkelde Marleen Wijnen in samenwerking met Yvonne Sinkeldam twee trainingen: een voor mediacoaches in bibliotheken en een voor trainers Open Boek. Onderwerp van de training was informatievaardige medewerkers. In september 2012 vonden, onder (be)leiding van Yvonne en Marleen, deze trainingen plaats in het Gelderse netwerk van bibliotheken. 

Koers Beroepsvereniging Mediathecarissen Onderwijs, 2012

In 2012 is Marleen Wijnen met het bestuur van de Beroepsvereniging Mediathecarissen Onderwijs (BMO) een visie-traject gestart. In dit traject krijgt de toekomstige koers van de vereniging vorm . Het koersdocument is leidraad voor de activiteiten van de vereniging  en wordt vastgesteld in de 2013 tijdens de Algemene Ledenvergadering.

De Bibliotheek op school, 2011 en 2012

In de periode van augustus 2011 – maart 2012 vormde Marleen Wijnen met Jellie Tiemersma het projectmanagement voor de Bibliotheek op school, een gezamenlijke strategische aanpak van de bibliotheken voor het primair onderwijs. De aanpak kent drie pijlers: collectie, lezen en mediawijsheid. Door te kiezen voor deze aanpak werken gemeenten, bibliotheken en onderwijs aan een structurele verbetering van lees- en mediavaardigheden. Het Bossche model – SchoolBiEB (zie ook hieronder) – is een van de voorbeelden waarop die samenwerking goed functioneert. Volg de ontwikkelingen ook via twitter: #debibliotheekopschool

Huisvesting en programmaplan retail en fysieke bibliotheek Bibliotheek Midden-Brabant, 2011

In dit project voor Bibliotheek Midden-Brabant vertaalde Marleen Wijnen huisvestingsvraagstukken naar een programma van eisen voor specifieke vestigingen volgens het Gronings retailconcept van Bibliotheek Nederland. Daarnaast is in samenwerking met medewerkers van de bibliotheek een programmaplan retail samengesteld voor de fysieke bibliotheek. Dit programmaplan wordt de komende jaren uitgevoerd.

Campagne van de 1e Week van de Mediawijsheid 2010 van Mediawijzer.net

Marleen Wijnen was in dit project campagnemanager en heeft in samenwerking met het campagneteam, MSL Communications Consultants en deelnemende bibliotheken inhoud gegeven aan de campagne ‘Meer over Media in de Week van de Mediawijsheid‘ en de ondersteuning van de bibliotheken.
Lees meer over in de evaluatie van deze Week van Mediawijsheid

Educatief Plein Heerjansdam, 2007-2010

Marleen Wijnen vertegenwoordigde de Bibliotheek A tot Z, vestiging Zwijndrecht in de projectgroep Educatief Plein Heerjansdam. Het Educatief Plein Heerjansdam is een brede school in wording. De projectgroep bereidde voor de stuurgroep de stukken voor op het gebied van bouwtechnische zaken, ontwerp van het Educatief Plein en de inhoudelijke samenwerking.  Daarnaast heeft Marleen Wijnen i.s.m. de bibliotheek het programma van eisen voor de nieuwe bibliotheek in het Educatief Plein en de visie op de inhoudelijke samenwerking ontwikkeld. Sinds september 2010 verricht de bibliotheek deze activiteiten zelf.

Samenwerking Heerbeeck College Best en Bibliotheek Best, 2007-2010

Marleen Wijnen heeft het traject voor vergaande samenwerking tussen het Heerbeeck College Best (HBC) en de Bibliotheek Best begeleid met als resultaat de opening van een nieuw servicepunt van de bibliotheek in de school in mei 2010: Samen sterk voor wijk en school. Het servicepunt HBC is niet alleen bedoeld voor de leerlingen op de school, maar heeft ook een wijkfunctie voor de omliggende wijken. Dit resultaat is met hulp van alle (extern) betrokkenen van school en bibliotheek, architect Van Velzen en gemeente Best tot stand gekomen.
Impressie Servicepunt HBC
Meer informatie

Projectleiding doorontwikkeling Virtueel Kenniscentrum Edventure, 2008 en 2009

Marleen Wijnen verzorgde in opdracht van Edventure als projectleider de doorontwikkeling van het Virtueel Kenniscentrum (VKC). Onderdelen van het VKC zijn www.onderwijsdatabank.nl en www.tijdschriftenbank.nl Edventure is een vereniging van onderwijsadviesbureaus in Nederland. Het VKC is een gezamenlijk product van de aangesloten onderwijsadviesbureaus.

Informatiepleinen Bibliotheek Tilburg Centrum, Bibliotheek Midden-Brabant, 2008 en 2009

In samenwerking met direct betrokken medewerkers en externe potentiele partners van de Bibliotheek Tilburg Centrum heeft Marleen Wijnen een start gemaakt met de invoering van het ontwikkelde format ‘informatieloket dan wel plein’ als onderdeel van de restylde Bibliotheek Tilburg Centrum. Er zijn drie pleinen gevormd: Cultuur-, Werk- en Leerplein. Daarnaast is er een Makkelijk Lezen Plein voor ingericht.
Meer informatie

Bieb ’s Hertogenbosch en de Brede Bossche Scholen, 2008 en 2009

In samenwerking met direct betrokkenen van de bibliotheek ontwikkelde Marleen Wijnen een programma van eisen voor de samenwerking tussen de Bibliotheek ‘s Hertogenbosch en de Brede scholen in ‘s Hertogenbosch. Het eerste programma van eisen was gericht op de nieuwbouw van brede scholen in drie wijken in ‘s Hertogenbosch. Het programma is de basis voor de vorming en dienstverlening van een schoolBiEB met wijkfunctie van ca. 200 m² in die scholen. Buurtbieb 100 is een vereenvoudiging van het eerdere programma van eisen en omschrijft een bibliotheekvoorziening in de school en wijk van ca. 100 m². In december 2010 werd de tiende SchoolBiEB geopend.
interview Martin Hol

Diversen, 1998 – heden

Individuele coaching van mediathecarissen in het voortgezet onderwijs en het verzorgen van trainingen en workshops voor medewerkers van bibliotheken en mediatheken in het basis- en voortgezet onderwijs, 1998 – heden

Reacties zijn gesloten.