• profiel
 • blog
 • product
 • aanpak
 • resultaat
 • contact

Product

Advies en ontwikkeling

U wilt in uw organisatie iets veranderen? U wordt geconfronteerd met een nieuwe situatie voor uw bibliotheek of mediatheek? Een ander product, meer samenwerking met het onderwijs, een nieuwe dienst, (her)inrichting van uw bibliotheek of mediatheek…. ? Marleen Wijnen kan u adviseren. Uw vraag bepaalt het onderwerp van het advies en de uiteindelijke uitkomst.
Na een analyse brengt Marleen Wijnen de verschillende aspecten van het onderwerp in kaart. Vanzelfsprekend betrekt zij ook de medewerkers van uw organisatie bij de analyse en het onderzoek naar mogelijke scenario’s. De resultaten van dit traject worden vertaald naar een advies, een plan van aanpak of een nieuw product. De praktijk vormt een belangrijk uitgangspunt bij het samenstellen van het advies. Het adviesrapport bevat dan ook niet uitsluitend adviezen met betrekking tot beleid, maar altijd ook aanbevelingen voor de realisatie ervan. Marleen Wijnen ondersteunt en begeleidt desgewenst ook de uitvoering van dit traject.

Ondersteuning en begeleiding

Komen uw plannen niet van de grond? Als gebrek aan personeel, tijd of kennis daarvan de oorzaak is, dan kunt u Marleen Wijnen inzetten. Zij functioneert als tijdelijke ondersteuner en begeleider bij onder meer de volgende activiteiten:

 • uitvoering van het uitgebrachte advies of delen daaruit;
 • realisatie van een bestaand plan;
 • ontwikkeling, opzet en begeleiding van een project (projectmanagement);
 • opzet van samenwerking tussen bibliotheek en onderwijs en vice versa;
 • optreden als vertegenwoordiger van bibliotheek of mediatheek in projectgroep;
 • verzorgen van een training.

Deze vorm van ondersteuning en begeleiding stopt als het afgesproken traject is afgerond.

Research en redactie

U wilt graag de stand van zaken weten met betrekking tot een bepaald onderwerp, maar het ontbreekt u de tijd om een onderzoek te doen? Ook dan kunt u Marleen Wijnen inzetten. Hierbij kan het gaan om een duidelijk vooraf afgebakend onderwerp en een kortlopend traject. Het kan ook zijn dat u langduriger op de hoogte wilt blijven van de ontwikkelingen op een bepaald terrein. In dat geval is er sprake van een langdurend traject met regelmatig contact. U kunt Marleen Wijnen ook inzetten voor het schrijven van een artikel, het afnemen van interviews of voor webredactie. Uw vraag bepaalt de inhoud van deze specifieke dienstverlening. Vooraf formuleert Marleen Wijnen samen met u de exacte inhoud van de opdracht.

 

Reacties zijn gesloten.