• profiel
  • blog
  • product
  • aanpak
  • resultaat
  • contact

Privacy

Adviesbureau Marleen Wijnen vindt het vertrouwelijk behandelen van persoonlijke informatie uiterst belangrijk. Adviesbureau Marleen Wijnen verzamelt uitsluitend persoonlijke informatie die specifiek en op vrijwillige basis door bezoekers aan onze website wordt verstrekt. Die informatie wordt onder meer verkregen doordat bezoekers aan de website door middel van e-mail of telefonisch contact informatie aanvragen, een afspraak willen maken een vraag stellen. Het kan ook mogelijk zijn dat bezoekers aan de website zich voor bepaalde (toekomstige) onderdelen of dienstverlening – zoals het ontvangen van een nieuwsbulletin, het plaatsen van een bestelling of aanvraag van een publicatie – willen en / of moeten laten registreren, een publicatie of anderszins bestellen. Wanneer een bezoeker dergelijke persoonlijke informatie verstrekt, gebruiken we die informatie uitsluitend voor het doel dat de betrokkene ermee beoogt.

De verkregen informatie wordt niet aan derden verstrekt, tenzij dit wettelijk verplicht is en/of op uitdrukkelijk verzoek van de bezoeker aan onze site. Er worden alle redelijke voorzorgsmaatregelen gerealiseerd om uw informatie te beschermen gedurende de tijd dat wij erover beschikken. Om het bezoek aan de site zo efficiënt mogelijk te laten verlopen wordt gebruik gemaakt van zgn. cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden achter gelaten. Deze cookies worden niet gebruikt om het gebruikspatroon van individuele bezoekers van onze site in kaart te brengen.

De op de website staande persoonsgegevens die vallen onder de wetgeving m.b.t. persoonsgegevens, zijn uitsluitend opgenomen na mondelinge en / of schriftelijke toestemming van de persoon of instelling in kwestie. Deze personen kunnen deze toestemming intrekken door contact op te nemen met het Adviesbureau Marleen Wijnen, Floralaan Oost 78, 5643 JB Eindhoven.

Aan de verzamelde statistische gegevens, zoals het aantal bezoekers aan de website, is uitsluitend cijfermateriaal en geeft geen informatie over persoonsgegevens.

Copyright © Adviesbureau Marleen Wijnen, 2004 – heden. 
Alle rechten voorbehouden.

Reacties zijn gesloten.