• profiel
  • blog
  • product
  • aanpak
  • resultaat
  • contact

Ook voor het VMBO: Meer lezen, beter in taal!

Wie meer leest, wordt beter in taal. Klinkt niet alleen logisch, maar is ook zo. Dat bleek al eerder uit het onderzoek naar het effect van (vrij) lezen op de taalvaardigheid, maar wordt nu ook bevestigd in de onlangs verschenen brochure Meer lezen, beter in taal – vmbo.

Ook voor jongeren in het vmbo geldt dat meer lezen een blijvend positief effect heeft op de woordenschat en daarmee op de taalvaardigheid. Uit onderzoek blijkt dat jongeren die in hun vrije tijd veel lezen beter scoren op taaltoetsen dan leerlingen die dat niet doen. Die voorsprong blijft, ook op latere leeftijd. Leesplezier is daarbij een belangrijke succesfactor. Hoe leuker het lezen is des te meer wordt er gelezen. Ook dat klinkt logisch.

Maar hoe zorgen we er nu voor dat jongeren in het vmbo plezier in lezen krijgen en houden. Belangrijk, door op jonge leeftijd te starten en blijvend aandacht te geven aan plezier in lezen. Door het aanreiken van boeken ze leuk vinden, die passen bij de wereld en het niveau van de jongeren. Door elke dag aandacht te besteden aan lezen, door niet altijd te willen toetsen wat ze gelezen hebben en door een toegankelijke laagdrempelige leesomgeving, waar de leerling zelf mag kiezen en niet perse een boek hoeft uit te lezen. Maar het meteen kan terugbrengen als blijkt dat het boek niet leuk is.  Immers het gaat om het plezier in lezen, niet om het moeten lezen. Juist het plezier in lezen zorgt ervoor dat jongeren de ‘leeskilometers’ maken, nodig voor uitbreiding van de woordenschat en verbetering van hun taalvaardigheid.

De mediatheek op school of bibliotheek zijn voor de school de partners om lezen te stimuleren. De brochure geeft daarom ook richtlijnen voor een effectieve samenwerking tussen school, mediatheek en bibliotheek.  De rol van de docent, mediathecaris en bibliothecaris is cruciaal. De Bibliotheek op school gaat hier verder mee. Adviesbureau Marleen Wijnen is hierbij nauw betrokken.

Meer lezen, beter in taal VMBO is vervaardigd in opdracht van Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB) en Stichting Lezen voor het programmaonderdeel de Bibliotheek op school -voortgezet onderwijs van Kunst van Lezen. Een strategische aanpak voor structurele samenwerking tussen school en bibliotheek met als doel de lees- en mediavaardigheden van jongeren te vergroten om zo de leerresultaten te verbeteren.

Brochure: Meer lezen beter in taal – vmbo

 

Dit bericht is geplaatst in Niet gecategoriseerd. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.