• profiel
  • blog
  • product
  • aanpak
  • resultaat
  • contact

“Haal expertise van buiten, bijvoorbeeld van bibliotheken en bedrijfsleven”

In november 2011 organiseerde Mediawijzer.net een expertmeeting over mediawijsheid in het primair onderwijs. Veertig experts spraken met elkaar over o.a. het waarom, wie, wat,  hoe, waar, wanneer. Eerder maakte ik er al melding van op dit blog.
Conclusie: Mediawijzer.net wil vanaf 2014 mediawijsheid integreren in alle vakken van het basisonderwijs.  Niet als apart vak, geen afzonderlijke kerndoelen. Maar schoolbesturen, leerkrachten en pabo-studenten zo faciliteren, motiveren en stimuleren dat zowel de meerwaarde van mediawijs lesgeven als mediawijze leerlingen duidelijk wordt. Mooi! Iets nieuws onder de zon? Voor degene die al jaren mediawijsheid op hun netvlies hebben staan niet. Voor hen die zich afvragen hoe mediawijs zijn leerlingen nu zijn en hoe die wijsheid te vergroten biedt dit kansen.

Mediawijzer.net wil een stappenplan. In de expertmeeting is een aanzet gedaan. Margreet van den Berg stelt terecht dat mediawijsheid niet iets is wat van de een op de andere dag is gerealiseerd. Mediawijze leerlingen komen voort uit een gestructureerd leerproces dat begint met een visie op mediawijsheid. Het gaat om keuzes maken, een plan, een doorgaande lijn, een eerste stap met een vervolg!

Een school hoeft dat niet alleen te doen. “Haal expertise van buiten, bijvoorbeeld van bibliotheken en bedrijfsleven”, concludeert de deelsessie Leerkracht en Lesmateriaal tijdens de expertmeeting. En daar voeg ik nogmaals graag aan toe: maak gebruik van wat er al is en maak niets nieuws!  De bibliotheek op school is daarvan een voorbeeld. Een structurele gezamenlijke aanpak van de bibliotheken voor het primair onderwijs met beproefde projecten rond de pijlers collectie, lezen en mediawijsheid. Niets nieuws, maar gebruik maken van wat al met succes in het primair onderwijs gebruikt wordt.

Als het gaat om lezen en leesbevordering heeft de bibliotheek haar kracht al laten zien en het werkt. De publicatie Meer lezen, beter in taal laat zien dat structurele aandacht voor lezen de taalvaardigheid van kinderen vergroot: 15 minuten vrij lezen per dag betekent 1000 nieuwe woorden per jaar. Vergroot diezelfde structurele aandacht voor mediawijsheid ook de mediawijsheid van kinderen? Ik ben ervan overtuigd dat dat de enige weg is, waarbij het uitgangspunt moet zijn kinderen zo te motiveren en stimuleren dat zij bewust worden van het belang van mediawijs zijn. Dat het hen iets oplevert, het zinvol is om bijvoorbeeld te weten wie de afzender van een boodschap is of waar de gevonden informatie vandaan komt. Dat het handig als je snel het antwoord kunt vinden op een vraag. Het je iets oplevert als je dat weet, betekenis voor je heeft. Met de Bibliotheek op school gaan bibliotheken samen met scholen en gemeenten en andere partners op verschillende niveaus hieraan werken.

De bibliotheek op school als stappenplan voor mediawijsheid geïntegreerd in de vakken van het basisonderwijs. Een mooi voornemen voor het nieuwe jaar.

Meer informatie over de Bibliotheek op school
Verslag van expertmeeting Mediawijsheid in het basisonderwijs, november 2011

Dit bericht is geplaatst in Niet gecategoriseerd. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.