• profiel
  • blog
  • product
  • aanpak
  • resultaat
  • contact

Disclaimer

Informatie

De informatie op https://www.marleenwijnen.nl is door het Adviesbureau Marleen Wijnen verstrekt met als doel de gebruiker van algemene informatie te voorzien. Deze informatie is geen vervanging voor de professionele advisering en dienstverlening van het Adviesbureau. Marleen Wijnen biedt geen garantie voor een ononderbroken toegang tot de website, zonder vertraging, storingen, fouten en virussen. De informatie wordt daarom in feitelijke staat verschaft, zonder enigerlei garanties, hetzij uitdrukkelijk, hetzij impliciet, waaronder mede begrepen nauwkeurigheid, snelheid en volledigheid.
Op de website van Marleen Wijnen kunnen verwijzingen naar websites van derden staan. Marleen Wijnen heeft geen zeggenschap of draagt geen verantwoordelijkheid voor deze websites en de inhoud ervan.

Aansprakelijkheid

Marleen Wijnen, de met haar verbonden opdrachtgevers, tijdelijk ingehuurde deskundigen of toekomstige werknemers zijn in geen geval aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook, voortvloeiende uit of in verband met gebruik van de website, de content die op de website is gepubliceerd of waartoe middels het gebruik van de website toegang kan worden verkregen, of het kopiëren, publiekelijk tonen of ander gebruik daarvan.

Auteursrechten

De inhoud van de website is auteursrechtelijk beschermd. Hierdoor kan onbevoegd gebruik van de middelen op de website inbreuk maken op het auteurs- of handelsmerkrecht of andere wetgeving. Het downloaden door gebruikers van de middelen op de website voor eigen, niet-commercieel gebruik, is toegestaan. Op de website aanwezige informatie mag niet worden veranderd, vermenigvuldigd of publiekelijk getoond, uitgevoerd of verspreid, of voor enigerlei openbaar of commercieel doel worden aangewend.

Copyright © Adviesbureau Marleen Wijnen, 2004 – heden.
 Alle rechten voorbehouden

Reacties zijn gesloten.