• profiel
 • blog
 • product
 • aanpak
 • resultaat
 • contact

The school library rocks: living it, learning it, loving it

Vandaag bezocht ik de IASL2015 in het Mecc in Maastricht. Honderden Teacher Librarians en mediathecarissen uit 41 landen delen de komende dagen hun ervaringen en kennis met elkaar over allerlei aspecten rond schoolmediatheken. Via twitter @iasl2015 of #iasl2015 kunt u de highlights volgen.

Matthijs Leendertse opende vandaag. Hij nam ons mee naar de toekomst van het leren, waarin ICT en digitale informatie een steeds grotere rol spelen. Wat is het nieuwe leren, wat betekent dit voor leerlingen en studenten, en voor de docenten. Zijn docenten in staat om die rol te pakken en wie helpt hen daarbij?

IMG_3268 IMG_3271

Als het gaat om het antwoord op de vraag wie helpt de docent zijn rol te pakken in het vernieuwende onderwijs dan ziet Leendertse een rol voor de bibliotheek, de schoolbibliotheek, de mediatheek, de bibliotheek op school. Allemaal benamingen voor degene die als gids het informatielandschap betreedt en docenten en leerlingen helpt bij hun informatievraag.

Hij ziet ook een nieuwe minder bekende rol voor bibliotheken:

IMG_3272

Onafhankelijkheid, belangenloos en autonomie zijn essentieel als het gaat om het eigenaarschap. Bibliotheken zorgen dat data, in welke vorm dan ook, toegankelijk zijn en blijven. Leendertse ziet bibliotheken als superman, als hoeder van beschikbare en toegankelijke betrouwbare en pluriforme informatie voor iedereen.

IMG_3274

 

 

Reacties uitgeschakeld voor The school library rocks: living it, learning it, loving it

Marleen Wijnen start met Verdiepdingen

Onlangs ben ik gestart met de cursus Verdiepdingen van Coers Internet Trainingen. Een vervolg op de eerdere training 23 Dingen! Samen met informatieprofessionals uit de onderwijs-advieswereld duik ik dieper in verschillende toepassingen via internet, waaronder social media, content-curatie, copyright en creative commonds.

Het eerste verdiepding was twitter. Als ervaren twitteraar weet ik wat twitter me kan brengen. Op dit blog heb ik hierover al eerder geschreven, maar het fenomeen ‘lijsten’ kende ik nog niet. Ik zag het wel staan, maar wist niet precies wat de functie en vooral het voordeel was. Via tweetdeck maakte ik al kolommen op onderwerp en als ik een bepaalde conferentie waar ik niet bij kon zijn wilde volgen kwam er tijdelijk een extra kolom bij.  Maar met lijsten kan ik nu nog specifieker die gigantische berg van tweets filteren op wat van belang is voor mij. Bovendien laat ik me graag inspireren door lijsten van anderen. Dat brengt je op nieuwe ideeën. Een collega-cursist op het forum schrijft “het scheelt aanmerkelijk in ‘volg’-tijd”. Ook weet ik nu op welke plek het @-teken in een tweet het meest effectief is. Handig!

Zo zie je maar je blijft een leven lang leren. Op naar het volgende verdiepding, er volgen er nog negen…

Verdiepdingen

Reacties uitgeschakeld voor Marleen Wijnen start met Verdiepdingen

Lezen traint de spier die verbeelding heet

Op de Internationale Dag van de Rechten van het Kind , 20 november, vierde Stichting Lezen haar 25 jarig bestaan. Met de keuze om het jubileum op deze dag te vieren onderstreept Stichting lezen haar visie: Lezen, een cadeau voor het leven. In het bijzonder voor kinderen. De jubileumbijeenkomst vond plaats in een bijzondere en passende omgeving, De Nederlandse Bank in Amsterdam. Bijzonder was alleen al de binnenkomst. Mieke van der Weij, presentator van deze middag, associeerde deze terecht met een bijna grensovergang, de douane op Schiphol en het bijbehorende vakantiegevoel. Ook dat gevoel past bij lezen.

Bekende en minder bekende Nederlanders vertelden over hun ervaringen met lezen en het belang van lezen. ‘Leesbevordering is mensenwerk’, stelde de directeur van de jarige Stichting, Gerlien van Dalen, in haar welkomswoord. Dat werd deze middag eens en te meer duidelijk in vrijwel alle verhalen die verteld werden. De bibliotheek en de bibliothecaris speelden in de ontwikkeling van ieders leescultuur een belangrijke rol.

Jan Terlouw, schrijver van Oorlogswinter en alleen daarom al mijn held, vind de wet en boeken de ankers van onze samenleving.  “Lezen is de accu van onze samenleving” volgens Marjan Hammersma, directeur-generaal Cultuur en Media van het ministerie van OCW.

De Amerikaanse emeritus hoogleraar educatie Stephen Krashen van de University of Southern California sprak zijn verbazing uit over het feit dat steeds meer (school)bibliotheken hun deuren moeten sluiten, terwijl onderzoeken laten zien dat vrij lezen en de beschikbaarheid van boeken effectieve middelen zijn voor de leesvaardigheid van kinderen en jongeren. Een voorwaarde om goed te kunnen functioneren in onze maatschappij. Het onderzoekswerk van Krashen is onder meer de bron voor Meer lezen, beter in taal, ook voor het vmbo.

De Nederlandse Bank was niet alleen een bijzondere omgeving, maar ook passend. Investeren in goede lees- en taalvaardigheden van iedereen raakt ook onze economie. Sterker nog het is van invloed op ons bruto nationaal product. “Lezen is niet langer meer een nice to have, maar een need to have voor onze samenleving”, sprak Prinses Laurentien, bestuursvoorzitter van Stichting Lezen en Schrijven. “Inzetten op lezen is ook een sociaal economische investering”. Zij daagde de zorgverzekeraars uit. Als het gaat om goed kunnen lezen en schrijven kunnen de zorgverzekeraars een soortgelijke preventieve rol spelen als bij sporten en gezondheid.

De link met sporten werd ook gelegd door Simon van der Geest, schrijver en winnaar van twee Gouden Griffels. Lezen verbreed je horizon, leert je andere werelden en mensen kennen, zet je aan het denken, zorgt ervoor dat je verdwaalt en weer thuiskomt. Lezen spreekt de verbeelding aan.  Van der Geest: “Train de spier die verbeelding heet door te lezen”! Hoe vaker je het doet hoe groter je spierkracht.

Jubileumbijeenkomst Stichting Lezen

Jubileumbijeenkomst Stichting Lezen

 

Reacties uitgeschakeld voor Lezen traint de spier die verbeelding heet

Leren van informatievaardigheden is essentieel!

“Dat google ik wel even”, een veel gehoorde uitspraak van iedereen. Van jong tot oud. Maar hoe kies je nu uit al die resultaten die Google toont het juiste antwoord? Dat is niet altijd gemakkelijk. Welke bron is betrouwbaar en waarom? Hoe kun je de gevonden informatie gebruiken? Snel en efficiënt zoeken en dan ook nog vinden wat je zoekt zijn essentiële vaardigheden in een tijd waarin sprake is van informatieobesitas.

Het is van belang dat we het toepassen van die vaardigheden leren. Hoe? Daar gaat deze onlangs verschenen brochure over: ‘Beter leren door informatievaardigheden : informatievaardigheden als basisvaardigheid in het vmbo‘ . Een brochure voor het vmbo. Die niet alleen het belang van aandacht voor informatievaardigheden laat zien, maar ook manieren beschrijft waarop in het vmbo het leren van informatievaardigheden een plek in het onderwijs moet krijgen. Een must voor iedere manager, docent en mediathecaris in het vmbo. Maar ook voor de bibliotheek die samenwerking wil met het vmbo.

Dat geldt natuurlijk niet alleen voor het vmbo. Een vroege start in het basisonderwijs is nodig. De brochure Slimmer zoeken, informatievaardigheden op de basisschool inspireert leerkrachten en de bibliotheek om dit onderwerp aan de slag te gaan.

Reacties uitgeschakeld voor Leren van informatievaardigheden is essentieel!

Adviesbureau Marleen Wijnen verhuist

Reacties uitgeschakeld voor Adviesbureau Marleen Wijnen verhuist

“We hebben meer Maja’s en Ellen’s nodig…”

Gisteren, op de eerste lentedag van het jaar, presenteerde het Gelders Bibliotheeknetwerk na 1 jaar de tussenresultaten van De Bibliotheek op school.  Een bijeenkomst voor directeuren, projectleiders, lees- & mediaconsulenten, gemeenten en het primair onderwijs in Gelderland. In de gesprekken kozen we voor verschillende invalshoeken: de rol van de provincie, gemeente, schoolbestuur, interne organisatie, school en vraaggericht werken. Aspecten die bij het werken met De Bibliotheek op school aan de orde komen. Mensen uit de praktijk van bibliotheken, gemeente en onderwijs deelden hun ervaringen over het gelopen traject en de resultaten. Kim Ravers tekende op de achtergrond mee. We hoorden niet alleen de do’s en dont’s, maar zagen ze ook meteen in beeld:

 • kies voor de Bibliotheek op school, in visie en beleid
 • voer gesprekken met de partners op inhoud en met enthousiasme
 • investeer in gesprekken op alle niveaus, ook met schoolbestuur en schooldirectie
 • betrek de wethouder en ambtenaar van onderwijs
 • toon ondernemerschap en deskundigheid
 • laat zien dat de dienstverlening van de bibliotheek waarde heeft
  en waardevol is
 • zorg voor verbinding met de school op alle niveaus
 • ben als lees- & mediaconsulent zichtbaar op school
 • lever een (wissel)collectie van kwalitatief goede materialen
 • ken de school en de schoolcultuur en ga mee in manier van werken
  van de school
 • zorg dat kerndoelen en curriculum leidend zijn
 • betrek ook de ouders bij de Bibliotheek op school
 • leer van de missers en heb zorg voor de veranderingen in je organisatie
 • gun de samenwerking tijd

Mijn conclusie na deze middag: er is niet één antwoord op de vraag hoe kan de bibliotheek samenwerken met het onderwijs, primair en ook het voortgezet onderwijs. Er leiden meer wegen naar de Bibliotheek op school. Ook gisteren zagen we weer dat maatwerk met standaardproducten nodig is. Wat voor de ene school dé oplossing is, is dat voor de andere school niet. Het gesprek met de school zorgt ervoor dat je als bibliotheek wel het juiste antwoord vindt op de vraag van de school.

Om dat te realiseren is de mens achter de Bibliotheek op school essentieel. Niet alleen de lees- en mediaconsulent of de leerkracht op school. Ook de directeur van de bibliotheek en school, de bestuurder en projectleider zijn belangrijke radertjes in het groter geheel. Je hebt elkaar nodig om er samen een succes van te maken: “we hebben meer Maja’s en Ellen’s nodig, maar ook Betty’s, Hans-en en Eric’s!”

Ik denk dat het succes ook te maken heeft met de gezamenlijke beleidskeuze van een jaar geleden door veertien bibliotheken van het Gelders Bibliotheeknetwerk, met vereende krachten werken aan De Bibliotheek op school. Gefeliciteerd Gelders Bibliotheeknetwerk! Ik sloot de dag af met deze tweet:

Met veel plezier heb ik in opdracht van en met het projectteam van Biblioservice Gelderland gewerkt aan de voorbereidingen en uitvoering van deze bijeenkomst.
Dank aan iedereen.

Reacties uitgeschakeld voor “We hebben meer Maja’s en Ellen’s nodig…”

Ook voor het VMBO: Meer lezen, beter in taal!

Wie meer leest, wordt beter in taal. Klinkt niet alleen logisch, maar is ook zo. Dat bleek al eerder uit het onderzoek naar het effect van (vrij) lezen op de taalvaardigheid, maar wordt nu ook bevestigd in de onlangs verschenen brochure Meer lezen, beter in taal – vmbo.

Ook voor jongeren in het vmbo geldt dat meer lezen een blijvend positief effect heeft op de woordenschat en daarmee op de taalvaardigheid. Uit onderzoek blijkt dat jongeren die in hun vrije tijd veel lezen beter scoren op taaltoetsen dan leerlingen die dat niet doen. Die voorsprong blijft, ook op latere leeftijd. Leesplezier is daarbij een belangrijke succesfactor. Hoe leuker het lezen is des te meer wordt er gelezen. Ook dat klinkt logisch.

Maar hoe zorgen we er nu voor dat jongeren in het vmbo plezier in lezen krijgen en houden. Belangrijk, door op jonge leeftijd te starten en blijvend aandacht te geven aan plezier in lezen. Door het aanreiken van boeken ze leuk vinden, die passen bij de wereld en het niveau van de jongeren. Door elke dag aandacht te besteden aan lezen, door niet altijd te willen toetsen wat ze gelezen hebben en door een toegankelijke laagdrempelige leesomgeving, waar de leerling zelf mag kiezen en niet perse een boek hoeft uit te lezen. Maar het meteen kan terugbrengen als blijkt dat het boek niet leuk is.  Immers het gaat om het plezier in lezen, niet om het moeten lezen. Juist het plezier in lezen zorgt ervoor dat jongeren de ‘leeskilometers’ maken, nodig voor uitbreiding van de woordenschat en verbetering van hun taalvaardigheid.

De mediatheek op school of bibliotheek zijn voor de school de partners om lezen te stimuleren. De brochure geeft daarom ook richtlijnen voor een effectieve samenwerking tussen school, mediatheek en bibliotheek.  De rol van de docent, mediathecaris en bibliothecaris is cruciaal. De Bibliotheek op school gaat hier verder mee. Adviesbureau Marleen Wijnen is hierbij nauw betrokken.

Meer lezen, beter in taal VMBO is vervaardigd in opdracht van Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB) en Stichting Lezen voor het programmaonderdeel de Bibliotheek op school -voortgezet onderwijs van Kunst van Lezen. Een strategische aanpak voor structurele samenwerking tussen school en bibliotheek met als doel de lees- en mediavaardigheden van jongeren te vergroten om zo de leerresultaten te verbeteren.

Brochure: Meer lezen beter in taal – vmbo

 

Reacties uitgeschakeld voor Ook voor het VMBO: Meer lezen, beter in taal!

2013, een bijzonder getal

De foto maakte ik tijdens Glow 2012 in Eindhoven. De titel van dit prachtige lichtspektakel op de gevel van het politiebureau is Keyframes, gemaakt door Groupe Laps. Een korte spannende film, maar dan net even anders. In een andere context ook bruikbaar om  beweging te laten zien, letterlijk en figuurlijk. Dat wens ik eenieder toe. 2013 wordt een jaar in beweging!

Reacties uitgeschakeld voor 2013, een bijzonder getal

Waarom zou ik gaan twitteren? voor de twijfelaars..

 • … omdat twitter zoveel oplevert: aan nieuwe dingen, ideeën van anderen, suggesties voor activiteiten
 • … omdat je via twitter anderen op de hoogte kunt houden van wat jij, jouw mediatheek of jouw school doet
 • … omdat je een congres kunt volgen zonder er bij te zijn
 • … omdat je elkaar ontmoet en van elkaar kunt leren
 • … omdat je als informatieprofessional moet weten hoe social media werken, hoe kun je anders beoordelen of het iets voor jou of een ander is?

Lees verder

Reacties uitgeschakeld voor Waarom zou ik gaan twitteren? voor de twijfelaars..

Samenwerking Bibliotheek en Voortgezet Onderwijs

Onlangs verscheen het door Marleen Wijnen ontwikkelde plan voor een strategische aanpak voor structurele samenwerking tussen bibliotheek en voortgezet onderwijs.   Samen met experts uit het bibliotheek- en onderwijsveld gaf Marleen Wijnen vorm aan dit plan van aanpak met als pijlers: Collectie, Lezen en Mediawijsheid. Iedere pijler heeft een keuzemenu bestaande uit een aantal bouwstenen die o.a. voortkomen uit (elementen van) bestaande bibliotheekprojecten. In deze samenwerking is de bibliotheek partner, geen aanbieder. Een gesprek met de directie – het strategisch niveau – van de school is het startpunt van de samenwerking. Richtinggevend zijn de visie van de school op collectie, lezen en mediawijsheide en de rol die de mediatheek en mediathecaris spelen. De bibliotheek levert expertise op deze terreinen en biedt bouwstenen om die visie mét de school meetbaar vorm te geven. De aanpak borduurt voort op de ingeslagen weg richting primair onderwijs. De bibliotheek levert een meetbare toegevoegde waarde door het verhogen van het leesplezier, het vergroten van de lees- en mediavaardigheid en het verbeteren van de leerresultaten van jongeren tussen 12 en 18 jaar.

Volledige nieuwsbericht

Klik hier voor de samenvatting en hier voor het volledige plan van aanpak.

Reacties uitgeschakeld voor Samenwerking Bibliotheek en Voortgezet Onderwijs